You Are Here: Home » איכות הסביבה

איכות הסביבה – ומה אתם עושים כדי לעזור לכדור?

מה אתם עושים כדי לאזור לסביבה שלכם? האם אתם עושים את המינימום בשביל הסביבה שלכם? - חסכמים בכל הבית - חלוקה של זבל לפי סוגיו - פחים נפרדים לכל אשפה - לא משתמשים בכלים חד פעמיים - כמה שפחות שקיות פלסטיק   ...

Read more

© 2013 Powered By Star Network & Promotion LTD All Rights Reserved

Scroll to top